Re Motorklubb

Styret

Styret består av følgende medlemmer:
 
  • Arild Johansen
  • Arve Skjeggerød
  • Fred Verner Ruud
  • Gunnar Johansen
  • Hans Petter Tangård
  • Jan-Åge Sperre
  • Peter E. Withers
  • Steinar Gulli
  • Per Herman Grette